Velkommen til ZoomBoom.dk

Zoomboom.dk henvender sig til  studerende på medieuddannelser i Danmark.  Fra mediefag i gymnasieskolen, kommunikationsfag på handelsskoler og akademiuddannelser til bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne i journalistik, kommunikation, film og medievidenskab. ZoomBoom.dk tilbyder dig alt om journalistik og teknik til tv-produktion. Indtilvidere er vi en Betaversion. Vi skriver, producerer, designer og seo-opitmerer på fuld kraft. – Bare rolig der kommer mere…

Mediefag og mediestudier, uanset om det er på STX eller på en videregående uddannelse, har altid fokus på to centrale områder, nemlig analyse og produktion. Igennem analyse etableres kompetencer i  teori, der forklarer hvorfor bestemte medieprodukter ser ud som de gør, hvorfor de bliver distribueret i bestemte kanaler og hvordan seerne reagerer på det sete? Analysedelen vil være forankret i film,- medie,- eller kommunikationsteori. Udgangspunktet for at forstå teorien er, at undervisningen inddrager forskellige former for film- og tv-eksempler. Den studerende  skal  løse/skrive opgaver, hvor eksempler behandles analytisk  indenfor film- og tv-analyse. Produktionsdelen er den anden del af et mediestudie. Her afprøves teoretisk viden på forskellige typer medieprodukter, som de studerende selv producerer. Den overordnede målsætning med dine studier uanset hvilket niveau de er på, er at forstå bagvedliggende sammenhænge i forskellige former for medieproduktion. Disse kompetencer får du gennem analyse og produktion. Alt dette er beskrevet i artikler indenfor fakta og fiktion på zoomboom.dk

Journalistik og kommunikation på tv

Zoomboom.dk illustrerer med eksempler, hvordan du kan producere tv-indslag til nyheder, magasinprogrammer og web-tv. Zoomboom.dk har fokus på teknik, med konstruktive råd og vink om den rigtige teknik til bestemte tv-opgaver.

Zoomboom. dk fortæller dig ikke, hvad der er rigtig og forkert journalistik, men hvordan du arbejder professionelt med journalistik og kommunikation og sikrer, at indholdet bliver alsidigt, problemorienteret og fortalt på en spændende og attraktiv måde for seeren.

Velkommen til Zoomboom.dk!

Se også Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

 

UA-30783613-1