Væsentlighed

Er historien væsentlig? Hvad er et væsentlighedskriterium? Væsentlighed er et begreb, der jævnligt diskuteres i forbindelse med journalistik og journalistiske produkter. Væsentlighed handler om medievirksomhedens mål og de forventninger seeren har til medieproduktet.

Der er forskel på at arbejde som journalist på tv-nyhederne på en public service virksomhed som TV2 og på tv-nyhederne på Ekstrabladet TV. Væsentlighed skal ses i relation til mediets kunder, kundernes forventninger til mediets indhold, vinkel og stil og det indhold, som medievirksomheden vurderer er væsentligt. Medievirksomheden vil vurdere væsentlighed i forhold til medievirksomhedens værdier, seernes forventninger og medievirksomhedens økonomiske mål og ressourcer.

Lina Rafn på Ekstrabladet.dk

Ekstrabladet TV har her produceret et interview med Lina Rafn i forbindelse med 6. sæson af x-factor. Formålet er at se og høre  Lina i en debat om hendes rolle i X-factor  med en kendt vært, Dan Rachlin. Som det kan ses i indslaget, lægger Ekstra bladet sig op af en traditionel broadcast form med et traditionelt studie, blot i mindre pladsmæssig omfang. Indholdet er let, men veltilrettelagt, og henvender sig til brugerne af web-tv på EB, som er optaget af kendte personer og X-factor.Væsentlighed i den sammenhæng er en samtale imellem en kendt person og en vært som repræsenterer EB om et aktuelt emne og et ønske om at fastholde (måske unge) brugere på www.eb.dk med underholdning om celebrities.

Line Rafn

Indslag om plejefamilierne TV2 Nyhederne

TV2 Nyhederne skal beskæftige sig med nyheder om stort og småt dagligt. Væsentlighed i den sammenhæng er hvad der sker lige nu og her nationalt og internationalt som berører mange mennesker. Der er korte nyheder, længere reportager fra begivenheder ude i landet og i det internationale samfund. Men hvad der også er væsentligt for en broadcaster når det gælder nyheder er at skabe debatten, tage vigtige politiske spørgsmål op og sætte fokus på væsentlige problemer f.eks. for vores velfærdssamfund. Længerevarende indslag (features) om et bestemt emne vises dagligt på de danske nyhedsstationer. Heriblandt TV2 nyheder, som det kan ses af dette indslag om plejefamilier og plejebørns vilkår.

Diskussioner om væsentlighed bliver blandet med diskussioner om kvalitet. I forbindelse med public service bliver underholdning ofte diskuteret i forbindelse med væsentlighed. Hvor meget skal underholdningen fylde i forhold til aktualitet, debat og kultur. Strammerne synes der skal være mere smalt tv, flere journalitiske programmer der tager fat i væsentlige emner og slapperne synes der skal være mere underholdning, færre smalle programmer og mindre undervisnings- og informationstv.

Hvad er væsentligt for en public service broadcaster som DR eller TV2, giver ofte anledning til diskussioner. Skal DR sende underholdning a la Paradise Hotel eller Robinson. Programmer der har fokus på intriger, sex og simple menneskelige konflikter. Alt sammen noget som kendetegner det underlødige, efter nogens vurdering. Men er X-factor ikke det samme?

Kvalitet og væsentlighed må ikke blandes sammen. Paradise Hotel er ikke et dårligt program. Det hænger fint sammen, det er flot tilrettelagt og produceret professionelt. Programmet skal bare noget helt andet end f.eks. smagsdommerne på DR2. Det er meget vanskeligt at sammenligne kvalitet på tværs i fladen. Hvis man adskiller diskussionen om væsentlighed fra kvalitet er vi tilbage ved udgangspunktet, nemlig, hvad skal den pågældende medievirksomhed og hvad forventer seeren af medievirksomhedens produkter.

Væsentlighed internt og eksternt

Væsentlighed kan altså både beskrives internt og eksternt. Internt i relation til ansættelsesforholdet mellem journalist og arbejdsgiver og eksternt mellem medieproduktet og seer.

Når formelle krav til væsentlighed er afklaret, er det journalistens opgave at levere vigtige, underholdende og relevante historier indenfor medievirksomhedens væsentlighedskriterium. Kundernes forbrug af medieprodukter er ofte kendetegnet ved ret konservative forventninger til indhold og stil i medieproduktet. Derfor slipper journalisterne sjældent heldigt fra at introducere journalistiske produkter udenfor den normale opfattelse af, hvad der er væsentligt. Det er medievirksomhedens ejere og beslutningstagere bevidste om. Det er journalistens opgave, at fastholde seeren med en journalistisk produktion i bedst mulig kvalitet indenfor rammerne af, hvad der opfattes som væsentligt af medievirksomhed og forbruger. Herefter gælder det om at finde den gode historie.

 

 

 

UA-30783613-1