Idag er teknik en naturlig del af journalistjobbet. Teknik er et vigtig værktøj,  når journalisten skal producere et tv-indslag eller en kort dokumentar. Igennem de sidste 10 år er der blevet stillet stadig flere tekniske krav til journalisterne, når det handler om optagelser og redigering. For 20 år siden skulle der 4 personer til at producere et tv-indslag, for 10 år siden blev det til 2 og idag er det muligt for een mand at producere et journalistisk tv-indslag. Det kræver, at journalisten har kompetencer i at betjene optage- og redigeringsudstyr.

Det er idag muligt er erhverve og anvende professionelt udstyr, der kan producere i HD-kvalitet, og de fleste vil efter et kort kursus kunne håndtere produktion af en mindre tv-produktion. Men det kræver øvelse, uddannelse og produktionserfaring, før det færdige tv-indslag får et  professionelt udtryk. Vejen til jobbet som journalist eller dokumentarinstruktør kræver mange års øvelse og hårdt arbejde, også når det handler om teknik.

Teknik til 15.000

Zomboom.dk anbefaler, at studerende afprøver optage- og redigeringsudstyret i uddannelsessammenhæng før de investerer ca. kr. 15.000 i eget udstyr.  Teknik er i den sammenhæng, kamera, mikrofoner, ekstraudstyr og redigeringssoftware. DSLR kan være et fornuftige alternativ. Zoomboom.dk yder konsulenthjælp, hvis din virksomhed overvejer at investere i videoudstyr til undervisning, corporate eller produktion. Vi kan kontaktes på info@zoomboom.dk

DSLR

DSLR-kameraet er et spejlreflekskamera, der kan optage video i HD-kvalitet (2K eller 4K). Kameraet kan forbindes med eksternt/trådløst  mikrofonudstyr. Kameraet har udskifteligt objektiv, så det er muligt at skifte mellem f.eks. en widvinkel (28-35 mm), et normal objektiv (50 mm) og et teleobjektiv (100-200 mm). Kameraet kan producere i en meget høj billedkvalitet og specielt egnet til optagelser, hvor man bevidst ønsker at arbejde med dybdeskarphed. Et stort chipformat gør det muligt at optage video i fuld HD.

Forbeholdet går på, at de udskiftelige objektiver stiller store krav til vedligeholdelse og renligholdelse  af bajonetfatning og kamerahus, for at undgå støv på kamerachippen. Det er meget vanskeligt at rense kameraet for støv og det kræver næsten altid professionel assistance. Men er man forsigtig ved skift af objektiver, er det muligt at undgå problemer med støv.

Et andet væsentligt problem er, at lyd og billede optages asynkront og det kræver en lydboks der sikrer synkronisering. Det er håbløst og gammeldags at arbejde med eftersynkronisering af lyd og billede i 2013. Det er alt for tidskrævende og ressourcespild.  Kameraet har indbygget synkron lyd, men kvaliteten er ikke overbevisende. Derfor skal der anvendes en separat lydoptager og der skal  “klappes” i billedet og i redigeringssammehæng skal der bruges tid på at synkronisere billede og lyd. Anvendes FinalCut Pro X, er ADOBE Premiere CS synkroniseres billede og lyd automatisk ved import i tidslinien.

Kameraet mangler “imponator” effekt, fordi det ligner et helt almindeligt spejlreflekskamera. De fleste medvirkende vil være ligeglade med hvilken teknik der anvendes, men det kan ikke afvises af nogle personer ikke vil opfatte optagesituationen tilstrækkelig professionel. Det sidste skal dog ikke afholde unge ambitiøse journalister fra at bruge DSLR kameraet.

Kameraet kan forsynes med monitor, viewfinder, ekstern mikrofon, harddisk og meget meget andet ekstraudstyr.

DSLR kamera er et godt valg, men det er ikke det bedste videokamera på markedet. Det er muligt at købe videokameraet til langt over kr. 150.000, der er væsentlig bedre end DSLR kameraerne. Men DSLR-kameraet er tilstrækkeligt til de allerfleste journalistiske opgaver indenfor produktion af tv-indslag og dokumentar.

Canon 7D

Canon EOS 5D mk III

Canon 5D Mark III

 

Canon 5D koster ca. kr. 20.000-24.000 excl. moms og det er uden objektiv, altså kun for kamerahuset. Canon D7 koster ca. 7.000-12.000 excl. moms, også uden objektiv. Begge kameraer er helt almindelige spejlreflekskameraer, der kan optage HD video i meget høj kvalitet. Objektiverne er udskiftelige, hvilket betyder at journalisten kan arbejde med forskellige dybdeskarpheder i billedet. Begge kamera kan producere TV i  720p, 1080i og 1080p, altså i fuld HD.

HD-videokamera

Traditionelle videokameraer fås fra helt simple amatørkamera til superprofessionelle kameraer til fiktionsproduktioner.  Det er muligt at købe et rigtigt godt HD kamera til mellem 10-20.000 kroner. HD-kameraet kan producere i broadcastkvalitet og kan suppleres med forskelligt ekstraudstyr. Den type kameraer vil normalt ikke have udskifteligt objektiv. Til gengæld vil det faste objektiv ofte være fra 28-110 mm.

Der er to almindelige systemer, hvor det efterfølgende workflow bliver afhængig af om man vælger det ene eller det andet. Det ene er baseret på SD-kort, som kendes fra digitale kameraer. Der findes også Compact Flash (CF) kort, der bruges i spejlrefleks- og videokameraer.  Den type hukommelseskort betegnes  CF kort. Den tredje korttype er Panasonic P2, hvor der anvendes de noget større P2-kort. P2-kortet kræver en speciel kortlæser.  SD-kort kan læses af de fleste moderne computere.

P2-kortet er en Panasonicopfindelse og passer kun til P2 kamera. SD-kortet kan anvendes af  bl.a. Canon, Sony og JVC.

Et professionelt HD-kamera skal kunne optage i 720p, 1080i og 1080p, altså fuld HD.

SD-kort

SD betyder Secure Digital og er et hukommelseskort. SD-kort anvendes i digitale kameraer, de fleste billige videokameraer og i andre mobile enheder f.eks. i forskelligt GPS udstyr. Kortet fås med kapacitet fra 2 GB-64 GB.

Redigering

Zoombook.dk anbefaler FinalCutPro version 7 eller X (10) som redigeringssoftware. PC-brugere bør anvende AdobePremiere Pro CS5.  Imovie og Moviemaker er standardprogrammer i henholdsvis MAC-styresystem og Windows. Det er primitive programmer, men programmerne er rigtig effektive redigeringsprogrammer til  mindre videoproduktioner. Redigeringsmanualer, Imovie, Moviemaker, FinalCut Pro og Adobe Premiere Pro.

Du kan finde en Apples egen engelske manual til Imovie her. og Windows engelske manual her. Kilden til den sidste er, ©2004 Teaching Matters, Digital documentaries.

Manualer til FinalCut Pro 7 er her. Kilden er www.scribd.com. Manualen til FinalCutPro X kommer til at ligge her, så snart den er klar.

Manualer til Adobe Premiere 6 ligger her. Kilden er www.adobe.com

Ekstraudstyr

Journalisten skal investere i ekstraudstyr, hvis journalisten vil producere traditionelle journalistiske opgaver, som interview, reportage og dækbilleder med DSLR. Ekstraudstyret er et lille transportabelt stativ (en monopod), 1-2 mikroports (trådløse mikrofoner), en refleksionsskærm og en praktisk anonym taske, som al udstyret kan transporteres i. Vil man lidt mere, kan man købe en trådløs lydmixer, et par lamper og forskellige objektiver til kameraet. Det er desuden muligt at købe separat søger af OLED-typen, forskellige typer tilbehørssko, hvor der kan monteres ekstern mikrofon og en lampe. Der kan også monteres en DV-rig, for at journalisten kan stabilisere udstyret under optagelse.

Demokratisering af teknikken

Tidligere var optage- og redigeringsteknikken forbeholdt faguddanede teknikere. Fotografer, lydmænd og redigeringsteknikere var specieluddannede fagfolk med omfattende kompetencer i at betjene kameraudstyr. Idag er det anderledes. Alle kan i princippet være med. Der er sket en omfattende demokratisering af mediet, bl.a. ved at pris og teknik er blevet langt mere tilgængelig. Men husk, at fotografer, lydmænd og redigeringsteknikere er dygtige fagfolk, som journalisten bør bruge, hvis budgettet tillader det. Professionelle er nu engang bedre end glade amatører.

Zoomboom.dk lærer dig teknikken

På zoomboom.dk er der henvisninger til forskellige produkter, priser, betjeningsmanualer og zoomboom.dk udbyder korte kurser i betjening af udstyret, alt sammen på hjemmesiden. Zoonboom.dk holder også kurser for skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Kontakt os på info@zoomboom.dk

 

 

 

UA-30783613-1