Skjult kamera

Skjult kamera er grundlæggende problematisk. Anbefalingerne fra pressenævnet er, at journalister kun anvender skjult kamera,når journalisten definitivt er afskåret fra at dokumentere en væsentlig problemstilling på normal vis, eller det skønnes meget vanskeligt at skaffe dokumentationen på andre måder end at anvende skjult kamera. (Pressenævnets hjemmeside www.pressenaevnet.dk 2012)

Skjult kamera og samfundsmæssig interesse

Samtidig skal det der optages med skjult kamera have væsentlig samfundsmæssig interesse og som udgangspunkt skal de medvirkende give tilladelse til at indholdet sendes. Udsendes optagelserne uden at der er indhentet tilladelse, er det Pressenævnets opfattelse, at hensynet til de medvirkende kun kan suspenderes, fordi indholdet har afgørende samfundsmæssige interesse, og at dokumentationen ikke kan skaffes på anden måde. (Pressenævnets hjemmeside www.pressenaevnet.dk 2012)

Skjult kamera og det væsentlige

Det er journalisten sammen med medievirksomheden, der vurderer hvad der er væsentligt, har samfundsmæssig interesse og om den journalistiske dokumentation ikke kan skaffes på anden måde end ved at bruge skjult kamera. Det skal pointeres at presseetiske regler og i den sammenhæng regler for, hvornår skjult kamera kan anvendes er betinget af medievirksomhedens og journalistens dømmekraft. Der er ikke tale om lovgivning, men regler. Journalisten kan dog dømmes efter loven, hvis journalisten krænker privatlivets fred eller opholder sig på steder, hvor det er forbudt at optage billeder eller video.

Alle bliver filmet med skjult kamera

Hovedproblemet med skjult kamera er, at sagesløse personer bliver filmet uden at vide det. Af gode grunde bliver de pågældende personer ikke spurgt først. Skjult kamera krænker grundlæggende den personlige frihed, fordi personer medvirker i noget de ikke har kendskab til og indflydelse på. Her tænkes der ikke på de personer, som dækker over et ulovligt eller kritisabelt forhold og som er genstand for den journalistiske interesse, men alle de medvirkende som helt tilfældigt befinder sig i det samme miljø. Det skal pointeres, at selvom man begår ulovligheder har man rettigheder, noget journalister indimellem glemmer.

Et andet alvorligt problem ved skjulte optagelser er, at journalister der anvender skjult kamera i et bestemt miljø på baggrund af en mistanke, senere må erkende, at mistanken har været grundløs. De skjulte optagelser bliver altså ikke brugt. I den situation er det  tvivlsomt, om de medvirkende bliver informeret om, at de har medvirket i skjulte optagelser.

Gennemsigtighed

En fri presse der ikke er begrænset særligt af lovgivningen, er forpligtiget overfor befolkningen, hvad angår åbenhed om journalistiske processer. Enhver borger skal kunne gennemskue, hvad borgeren medvirker i, når en journalist henvender sig med spørgsmål.

Det er en grundlæggende værdi i et velfærdssamfund, at pressen har mulighed for at spørge til  alle sagsforhold, samtidig med at borgerne ved, hvornår journalisten er til stede og ikke er det. Det er en del af magtudligningen mellem borger, medievirksomhed og journalist. Grundlæggende er der høj grad af asymmetri i magtforholdet mellem journalist og borger, når der anvendes skjult kamera. (Formidlingsetik: Roskilde universitetsforlag: Jan Foght Mikkelsen)

Skjult kamera er effektivt

Omvendt er skjult kamera rigtig effektivt, når sandheden skal frem i bestemte situationer. Man kan ikke afvise skjult kamera som et journalistisk redskab. Små kameraer kan i dag placeres i tasker, i journalistens tøj og på kroppen uden at kameraet kan ses. Det er muligt med skjult kamera at optage on location i en høj kvalitet uden, at nogen opdager det.

Der er personer, magthavere og kriminelle, som helt bevidst spekulerer i konsekvent afvisning af pressen og hvor journalisten ikke kan skaffe dokumentation på anden måde end ved at bruge skjult kamera. Sker dette samtidig med at et uacceptabelt eller ulovligt forhold finder sted, er skjult kamera et velvalgt og effektivt journalistisk værktøj, men under hensyntagen til Pressenævnets anbefalinger.

Skjult kamera er farligt

Skjult kamera er forbundet med risiko for journalisten der optræder som civil, men er på et journalistisk job med anvendelse af et skjult kamera. Det får en TV-2 journalist at mærke den 7. juni 2012, da han vil dokumentere hashhandel på Christiania.

Journalisten slipper med at blive tvunget til at tage alt sit tøj af og forlade Christiania uden en trævl på kroppen. Måske var han heldig.

Et af motiverne til at anvende skjult kamera er bl.a. at afsløre kriminelle. Bliver man opdaget med det skjulte kamera, vil de fleste kriminelle opfatte det som regulær stikkeradfærd og straffe det med vold. Derfor skal journalisten og medievirksomheden overveje om historien er væsentlig nok for at udsætte journalisten for en alvorlig risiko.

Læs mere om skjult kamera på Internettet

Oluf Jørgensen på Journalisthøjskolen har skrevet denne artikel: Når journalisten bliver spion, www.journalisthojskolen.dk 2004.

UA-30783613-1