Shot, scene, sequence

1) Et shot, på dansk, en indstilling:

Et shot, eller en indstilling, defineres som en række sammenhængende billeder optaget i kameraet, hvor der er overenstemmelse imellem den faktiske og filmiske tid. Der er ikke spring i tid og rum. Et shot beskriver det kameraet optager fra fotografen trykker på optageknappen og til kameraet slukkes.

2) En scene:

En scene er en række shots, indstillinger, sat sammen til et forløb, hvor der kan være spring i tid og rum. Sjældent i rum, men ofte i tid. I forbindelse med scenen forsvinder overensstemmelsen imellem den faktiske og filmiske tid. Tiden vil ofte blive forkortet.

3) En sequence, på dansk en sekvens:

En sekvens er en række scener som afgrænses af en bestemt del af indholdet. Scenerne er sat sammen for at skabe mening, fremdrift og drama.

4) Et reactionshot:

I forbindelse med optagelse af scener, hvor der er dialog imellem medvirkende vil man for at fastholde rummet og skabe sammenhæng optage reactionshots. Et reactionshot er et billede af, hvordan medvirkende reagerer på det som sker i scenen eller siges i scenen.

Se også formater.

 

 

 

 

UA-30783613-1