set up og pay off

Et set-up er i filmsammenhæng beskrivelsen af et handlingselement, der sammen med et pay off skaber handlingsmæssig logik. Tidligt i handlingen lægges op til, at noget skal ske (set-up), der senere forløses dramatisk (pay-off). Et eksempel: En ung kvinde sidder på sengen i hendes soveværelse. Hun rejser sig op og rydder op på et chatol. Hun trækker en skuffe ud. Under hendes sammenlagte tøj i chatollet, ser vi der ligger en pistol (set-up). – Langt senere i handlingen bliver kvinden overfaldet af plottets skurk. Hun bliver låst inde sammen med skurkens håndlanger i soveværelset. Vi (hun og seeren) ved hun har pistolen i skuffen og da hun får chancen, tager hun pistolen og skyder skurken(pay-off).

Et set up og pay off er nødvendigt

Et set-up er altid nødvendigt uanset, hvor direkte og indlysende handlingen senere er i forbindelse med pay-offet. Kvinden kan ikke blot tage pistolen og skyde manden. Pistolen kan ikke pludselig dukke op ud af ingenting. Pistolen skal etableres tidligere i handlingen, hvis den skal optræde senere som et væsentligt handlingselement.

Hvis instruktøren ikke etablerer pistolen tidligt i handlingen vil seeren lede efter en forklaring på det skete. Hvor kom pistolen fra? Hvorfor lå den i skuffen? Seeren må dekonstruere handlingen og det får stor indflydelse på receptionen. Seeren træder, bogstavelig talt ud af illusionen, og det er ikke befordrende for seerens samlede oplevelse, når instruktøren vil skabe spænding.

Ammunition i fortællingen

Et set-up er med til at skabe spænding i fortællingen. Når vi ser pistolen første gang vil vi tænke, at pistolen nok skal bruges til noget, – at der senere vil være en dramtatisk handling omkring  pistolen og kvindens formål med den.

Det bliver en del af karakterbeskrivelsen, fordi det kommer frem, at hun tidligere er blevet overfaldet og derfor p.g.a. angst og må tage sine forholdsregler.

Typiske fejl

Den mest almindelige  fejl i forbindelse med set up/pay off er, at instruktøren helt undlader at beskrive handling i set-up’et og derfor kommer pay-off’et som et chok eller helt ubegrundet eller umotiveret handling. Det skal pointeres, at det meget sjældent, at professionelle filmfolk begår den type fejl.

 

UA-30783613-1