Seertal på tv og web

Daglige seertal er vigtig information for beslutningstagere på alle tv-stationer og alle annoncører, som køber reklameplads på de kommercielle kanaler og på web-portaler i forbindelse med web-tv. Seertal bliver målt ved de såkaldte TV-meter (TNS-Gallup)  målinger, hvor et lille computerudstyr er installeret hos udvalgte tv-brugere. På baggrund af  de data som TV-meter modtager minut for minut døgnet rundt, udarbejder TV-meter daglige målinger, der fortæller om hvem der ser hvad og hvornår, og hvordan fordelingen er mellem de enkelte kanaler på bestemte tidspunkter i løbet af døgnet. TV-meter panellet, altså de husstande som har installeret computerudstyret, hemmeligholdes overfor offentligheden, men de familier som har udstyret installeret på deres tv ved det selvfølgelig.

TV-meter

I 2012 var 1041 husstande med i TV-meter målingerne. Ialt deltog 2250 personer i TV-meterundersøgelserne i de mange husstande. Man kan undre sig over, hvor få husstande der skal til for at måle relativt præcist. Men de 1041 husstande er meget omhyggeligt udvalgt i forhold til række vigtige parametre. Der er bl.a. husstandenes geografiske og demografiske placering. Husstandene repræsenterer forskellige familier, indkomstgrupper, kulturer, livsstil og andre vigtige forhold.

Når en forbruger ser et tv-indslag på en webportal, vil der ofte være mindst een reklame før (pre-roll) og en efter indslaget (post-roll). Forbrugeren vil kunne klikke sig ud af reklameindslaget og komme hurtigere til selv indslaget ved at klikke i reklamens højre hjørne. Men en del portaler har valgt, at det ikke er muligt for seeren at klikke sig ud af reklamen. Flere og flere vælger den sidste løsning.

TV-2 har på en væsentlig del af webportalens reklameindslag valgt denne form. Samtidig har webportalerne mulighed for at lade web-tv være en del af en traditionel journalistisk tekst, der nuancerer indholdet i indslaget og udbyderen kan også vælge at lade indslaget indgå i forskellige typer kampagner, hvor designet og designelementer på websitet indgår i indslaget, f.eks. i form af forskellige typer banner.

Webportalernes præcise målgruppeanalyser

Webportalerne samarbejder omkring udvikling af nye analysesystemer, der kan knytte bestemt indhold, uanset om det er tekst, web-tv eller banner, til bestemte målgrupper. Idag er det muligt med  stor præcision ved hjælp af cookies, at bestemme, hvordan målgrupper forbruger forskellige typer kommunikation på nettet. Nye moderne analysemetoder gør, at webportalerne med stor sikkerhed kan beskrive fordelingen af forbrug hos forbrugeren i forhold til køn, alder, uddannelse, præferencer, geografisk placering (bopæl), bopælstype og meget andet.  Det er på webportalerne at test af seertal de kommende år bliver et helt nødvendigt krav i en skærpet konkurrencesituation om forbrugernes tid.

Statistik på web-tv

Levende billeder i form af tv, transmitteret på traditionel vis fra en tv-kanal til et tv-apparat i husstanden, er idag kun en del af det samlede tv-forbrug. En væsentlig del af befolkningen ser web-tv enten på nyhedsportaler eller på broadcasternes tv-portaler. Derfor kan seertal idag ikke alene betragtes som noget der har med traditionel broadcast at gøre. Andelen af seere, som ser web-tv på computer eller mobiltelefon er i stigning.

Når Ekstrabladet.dk, Sporten.dk, Aller.dk eller andre store portaler tilbyder forbrugerne web-tv, bliver det set i stort omfang og til forskel fra seertal på broadcast, er det her muligt helt objektivt at måle det præcise forbrug i en bestemt målgruppe på et bestemt tidspunkt.

Rating og share

Når man taler om seertal er to begreber  meget vigtige at kende forskel på. Det ene er ratings, som fortæller nominelt hvor mange tusinde der har set et enkelt program. Det kan være at 650.000 så X-faktor på DR1 en bestemt fredag aften, eller 230.000 seere så et bestemt livsstilsprogram kl. 20 på TV2. Det andet begreb er share, som er det antal seere, som har set programmet udregnet i procent af alle de seere i Danmark, som så tv på det pågældende tidspunkt den aften. TV-avisen på DR1 havde en share på 30 % torsdag aften. Det vil sige, at 30 % af seerne som så tv kl. 21:30 torsdag valgte at se TV-avisen. De resterende 70 %, der så tv på dette tidspunkt var fordelt på andre landsdækkende eller regionale tv-kanaler.

Meget firkantet kan man sige, at ratings er vigtigt for annoncørerne, altså de virksomheder der køber reklameplads på de kommercielle kanaler, og share  interesserer beslutningstagerne på tv-kanalerne fordi share beskriver konkurrencesituationen kanalerne imellem. Annoncørerne er interesseret i høj ratings, altså flest mulige seere. Dette for at holde kontaktprisen nede. Men annoncørerne kan også være interesseret i en lavere rating, hvis de møder deres målgruppe direkte på det pågældende sendetidspunkt.

Vigtige tal – Seertal på tv og web

TV-stationerne, TV2,DR1 og Kanal 5, andel (%) af seertid fordelt på aldersgrupper:

(Gennemsnit er udregnet for hele året)

Kilde: TV-Meter årsrapport 2012, TNS Gallup

12-20 år

Målgruppe kanal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TV2 28,4 26,4 23,7 22,0 20,9 16,3
DR1 16,3 16,5 13,8 11,6 11,1 11,0
Kanal 5 3,3 3,3 3,2 3,8 4,2 6,0

21-34 år

Målgruppe kanal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TV2 31,6 28,8 27,6 25,2 25,4 22,0
DR1 17,9 16,5 14,3 12,9 10,8 10,9
Kanal 5 5,0 4,9 4,8 5,3 5,4 6,0

35-54 år

Målgruppe kanal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TV2 35,1 31,8 29,8 28,6 28,4 25,5
DR1 26,8 24,6 21,7 18,3 18,0 18,2
Kanal 5 3,0 3,6 3,6 4,5 4,2 4,4

55 år og derover

Målgruppe kanal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TV2 36,6 36,4 33,8 33,1 31,2 27,0
DR1 31,1 29,3 26,8 24,3 24,7 25,3
Kanal 5 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 2,2

 

Som det ses tydeligt, har public servicekanalerne DR1 og TV2 voldsom tilbagegang, når det handler om broadcast i den udvidede primetime (17-24). TV2 og DR har samlet set flere seere som er fordelt på andre kanaler end moderkanalen, men der er tale om en markant tilbagegang for både TV2 og DR1 siden 2007. Omvendt har den kommercielle Kanal 5 fremgang. Der er forskellige årsager til det, men den vigtigste er, at unge vælger public service medierne fra. Unge har deres forbrug på computeren og er ikke forbrugere af traditionelt tv.

Kanal 5 har en tydelig ungdomsprofil i deres programmer der afspejler fremgangen hos de 12-20 årige og 21-34 årige. Det er hurtige reality ungdomsprogrammer Kongerne af Rømø og Marienlyst, Big Brother, bestemte amerikanske serier og reportageprogrammer, hvor man følger politiet i deres arbejde. Kanal 5 har fremgang i alle aldersgrupper.

Primetime

Primetime er normalt mellem kl. 19:00-22:00. Men lidt afhængig af hvem man spørger, kan der være tale om en udvidet primetime, som er mellem 18:00-23:00 og tallene i nedenstående kolonne beskriver tidsrummet mellem 17:00-24:00, hvor seeraktiviteten er størst.

TV- stationernes procentandel af tv-seertid i tiden 17:00-24:00

Kilde: TV-Meter årsrapport 2012, TNS Gallup

%-andel af seertidmålt på 3+ år 17:00-24:00

Målgruppe kanal 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TV2 34,1 32,7 30,5 29,3 28,7 25,0
DR1 31,0 28,7 26,3 23,5 23,5 24,5
Kanal 5 2,7 2,9 3,0 3,4 3,2 3,4

 

Billedet er næsten det samme, som når man betragter tallene for hele døgnet. Det er primært i tidsrummet 17:00-24:00 public servicemedierne taber seere og Kanal 5 vinder seere.

Web-tv er i kraftig vækst

Web-tv bliver set af flere og flere seere i alle aldersgrupper. Blot for at illustrere omfanget af dette havde TV2  ca. 1.400.000 web-tv afspilninger, og Ekstra Bladet havde, ca. 1.800.000 web-tv-afspilninger i en tilfældig uge i juli 2013.

Hvis man ser på danskernes månedlige forbrug af bestemte portaler fordelt på køn, ser det sådan ud.

Gennemsnitligt antal mandlige brugere pr. site pr. måned i 2011

Google.dk 1.673.752
facebook 1.301.843
Google.com 1.264.082
youtube 1.014.322
Krak 822.174
EB 774.537
DR 765.483
TV2 678.197
Wikipedia.org 654.593
Dmi.dk 598.053
Windowslive.dk 555.246
Bt.dk 535.235
Dba.dk 533.106
Msn.dk 473.001
Degulesider.dk 439.070
Tdc.dk 396.905
Jp.dk 395.879
Politiken.dk 395.384
Epn.dk 318.462
Sporten.dk 282.791

Kilde: Genius/Danske Medier – Danskernes brug af Internettet 2012

Gennemsnitligt antal kvindelige brugere pr. site pr. måned i 2011

Google.dk 1.593.476
facebook 1.410.903
Google.com 1.182.068
youtube 916.202
Krak 817.619
Windowslive.dk 698.170
DR 690,910
TV2 665.979
Wikipedia.org 592,771
MSN.dk 590.381
Windowslive.dk 698.170
EB.dk 520.225
Dba.dk 475.519
DMI.dk 472.287
BT.dk 463.127
Degulesider.dk 435.670
Politiken.dk 321.767
Jubii.dk 287.808
Dk-kogebogen 279.430
Tdc.dk 267.842
Windows_L_M 242.209

Forskellen begrænser sig til jp.dk, politiken.dk og sporten.dk, som optræder i top 20 hos mændene, mens kvinderne til gengæld har jubii.dk, dk-kogebogen.dk og Windows_Live_Messenger.

Kilde: Genius/Danske Medier – Danskernes brug af Internettet 2012

UA-30783613-1