En præmis er et vigtigt journalistisk redskab, der bl.a. anvendes når journalisten skal forenkle og afgrænse historiens indhold. En præmis er:

En påstand journalisten ønsker at be- eller afkræfte.

Det er vigtigt, at journalisten formulerer en præmis tidligt i forløbet, uanset hvor banal den journalistiske opgave kan forekomme. Det sikrer, at journalisten er opmærksom på væsentlige temaer og vigtigt indhold i historien. Journalisten får ved hjælp af præmissen skåret indhold fra og kan koncentrere researchen imod det, der er væsentligt.

En præmis er ikke et spørgsmålEn præmis er en påstand journalisten ønsker at be- eller afkræfte

Vær opmærksom på, at det ikke er et spørgsmål der stilles i præmissen, men en påstand/hypotese, hvor udfaldet kan gå begge veje. De fleste journalister vil ret hurtigt, ofte på forhånd, vide om præmissen bliver be- eller afkræftet. Det at arbejde med en præmis, bliver hurtigt en rutine som journalisten ikke tænker over. Det bliver en del af det journalistiske håndværk .

Stenaldermad er sundt

Præmissen i dette tv-indslag fra TV-avisen handler om vores madkultur. præmissen er: Stenaldermad er et sundt alternativ til kost med mange kulhydrater. Det er påstanden journalisten vil  be- eller afkræfte. Derfor indleder journalisten med et interview med kokken, som hævder at denne type kost er sundere og passer bedre til vores dagligdag. Journalisten supplerer præmissen med et illustrativt spørgsmål. Kan man lave en god risotto uden ris? Bemærk det er et spørgsmål journalisten stiller for at gøre tv-indslaget mere underholdende. Det er ikke præmissen.

Vi ser kokken fremlægge påstanden og vi spørger eksperten, en bromatolog, om stenaldermad nu også er sundt? Hun nuancerer påstanden og afkræfter kokkens påstand om, at stenalder mad pr. definition er sund. Journalisten afprøver høfligt spørgsmålet om risottoen er ligeså god uden ris. Det er nu op til seeren selv at vurdere, hvad der er sandt eller falsk om stenalderkost.

En journalistisk metode

Anvender journalisten præmissen rigtigt, sikrer journalisten en konstruktiv distance til problemstillingen. Sandsynligheden for en forudfattet, tendentiøs og ensidig historie bliver mindre, hvis journalisten arbejder konsekvent med en afgrænsning af historiens indhold i forhold til præmissen.

Præmissen kan justeres undervejs i produktionsforløbet, men grundlæggende skal den beskrive den samme problemstilling og lægge an til samme grundlæggende hypotese igennem hele produktionen. Hvis præmissen ikke kan gennemføres, kan historien ikke realiseres og journalisten må opgive historien. Populært sagt er journalisten blevet klogere.

Præmis og aktantmodellen

Aktantmodellen opstiller og beskriver konflikten for subjektet imellem en afsender- og modtagerposition. Arbejder journalisten med præmis og aktantmodel samtidigt, bliver udgangspunktet for en stærk historie, hvor problemstillingen fremlægges loyalt og alsidigt rigtig god. Anvendelse af journalistiske redskaber  bliver hurtigt rutine for journalisten i det daglige arbejde. Sammenligner man vellykkede journalistiske produkter, er de ofte kendetegnet ved, at journalisten arbejder systematisk og gentager metoder, der sikrer kvalitet i forhold til det journalistiske mål.

Læs mere på Internettet om præmissen

Denne artikel; Konstruktiv journalistik: Præcisering og placering, Ulrik Haagerup, maj 2010, opstiller nye retningslinier for en moderne journalistik. Ulrik Haagerup er chef på TV-avisen. (DR)

 

 

UA-30783613-1