Nyhedstrekanten

Nyhedstrekanten eller pyramidemodellen anvendes når journalistisk indhold skal organiseres i en historie. Nyhedstrekanten beskriver, hvordan rækkefølgen af væsentligt indhold skal forløses i kommunikationen mellem journalist og seer. Modellen bruges i bladjournalistikken, men også i forbindelse med produktion af tv-indslag til nyheder og tv-indslag til magasinprogrammer. Nyhedstrekanten er en gammel model, der oprindeligt beskriver, hvordan journalistisk materiale organiseres i forhold til artiklen, produktion af  artiklen og læserens lyst og interesse for det pågældende emne. Det er ikke muligt placere modellens oprindelse præcist.

Nyhedstrekanten

Modellen beskriver, hvordan indholdet er organiseret i en helt almindelig nyhed. Der bliver ikke holdt viden tilbage i kommunikationen.  Der er ikke tale om vidensfald. (Lennard Højbjerg 1996) Journalisten fortæller fra begyndelsen, hvad der er sket. En tidligere formand for pelsdyravlerforeningen er blevet dømt for vanrøgt af sine mink. Jo længere seeren kommer ned i indslaget, jo mere information vil der være om baggrund, årsager og uddybende forklaring til dommen. Den viste struktur er almindelig ved de allerfleste tv-indslag i nyhedsgenren og korte tv-indslag i magasingenren.

Nyhedstrekanten og minkavlerne

I dette tv-indslag fra TV-avisen, handler det som sagt om, at en minkavler er blevet dømt for vanrøgt af mink. Al vigtig information bliver kommunikeret indenfor det første minut. Herefter uddybes dommen, hvad baggrunden er for dommen, referat af tidligere tv-indslag og generelle betragtninger om pelsdyrsavl i Danmark.

Kombinationen af nyhedstrekanten og en naturlig historiekonstruktion med en begyndelse, en midte og en slutning gør historien velkomponeret og til en klassisk nyhed på tv.

Nyhedstrekanten og minkavlerne

I dette tv-indslag fra TV-avisen, handler det som sagt om, at en minkavler er blevet dømt for vanrøgt af mink. Al vigtig information bliver kommunikeret indenfor det første minut. Herefter uddybes dommen, hvad baggrunden er for dommen, referat af tidligere tv-indslag og generelle betragtninger om pelsdyrsavl i Danmark.

Kombinationen af nyhedstrekanten og en naturlig historiekonstruktion med en begyndelse, en midte og en slutning gør historien velkomponeret og til en klassisk nyhed på tv.

Nyhedstrekanten ligner en klassisk dramamodel

Indhold til nyhederorganiseres næsten altid omkring en simpel fremadskridende dramaturgi, hvor journalisten ikke har særlige overvejelser om nogen form for dramamodel, men bruger nyhedstrekanten, som organisation og struktur af indslaget. Journalisten sætter indholdet sammen efter bedste evne, ofte på baggrund af en veludviklet intuition for fortælling og forløb. Journalistiske fortællinger har ofte en struktur, der til forveksling ligner en klassisk dramamodel med, en begyndelse, en midte og en slutning.

Mere om nyhedstrekanten på Internettet på disse links:

Du kan læse mere om nyhedstrekanten i Journalistiske fortællemodeller. Kilde:www.danskfag.dk/vaerktoejer/journalistiske-fortaellemodeller-indre-komposition. Forfatter: Ukendt.

Litteraturliste:

Lennard Højbjerg: Fortælleteori 1, Akademisk Forlag 1996, ISBN 87-500-3392-1

UA-30783613-1