Koncept-tv

Koncept-tv er en betegnelse for tv-serier, ofte i fakta, der følger en bestemt programstruktur. Programstrukturen gentages fra program til program. Koncepter er ofte studiebaseret, værtsbåret og suppleret af kort tv-indslag produceret on location udenfor studiet.

I begyndelsen af 90erne begynder tv-stationer at tænke i koncepter og koncept-tv. Det var der to årsager til:

1) En skærpet konkurrencesituation, hvor de traditionelle public service virksomheder, DR og TV2, indleder en indbyrdes hård konkurrence om seerne i Danmark. Samtidig introduceres mange satellitstationer i det danske tv-marked. Det er bl.a. TV3 , engelske satellitstationer, nordeuropæiske satellitstationer og forskelligt betalingskanaler på bl.a. kabel-tv.

2) Politikkerne stiller skærpede krav til public service stationers økonomi og fremtidige opgaver. DR bliver bl.a. pålagt omfattende besparelser fra 1994.

Big Brother er koncept-tv

Big Brother er et koncept udviklet af Endemol i Holland. Konceptet er solgt til talrige tv-stationer i hele verden. Big Brother er et godt eksempel på et koncept, hvor alle dele af programindholdet er defineret i konceptet. Deltagerne er underkastet de samme betingelser uanset, hvilket land der sender konceptet. Den overordnede scenografi med dialogrum, opholdsrum og udendørsarealer er organiseret på samme måde fra land til land.

Big Brother fortæller om menneskers sociale relationer under ekstreme omstændigheder. Det er et socialpsykologisk eksperiment over tid for åben skærm.

De unge mødre, et dansk koncept

De unge mødre er udviklet af Kåre Sand, Sand TV. Konceptet udmærker sig ved at kunne sendes i enhver tv-flade i årevis, fordi de medvirkende udvikler sig over tid i relation til de medvirkendes objektive livsvilkår. Konceptet er bl.a. solgt til USA .

Uanset, hvordan de unge mødre klarer dagligdagen, er indholdet og de medvirkende personer et godt grundlag for identifikation med seeren. Grunden er, at familien er omdrejningspunktet for hvert afsnit. Og familien har vi alle en relation til.

TV-slot og bånd

Tilbage i begyndelsen af 90erne bliver sendefladen delt op i tv-slot og bånd. Et tv-slot beskriver en bestemt sted i sendeflade, på en bestemt ugedag, med bestemte programmer, med en varighed på 28:30. Dele af fladen kan være tematiseret. Det kan være livsstil, debat, fiktion eller noget fjerde. Denne opdeling af sendefladen i tv-slot, inviterer til udvikling af koncept-tv, fordi alle tv-stationer har behov for programmer med den samme varighed på 28:30 min.

Et bånd er 19-20-båndet, 20-21-båndet, 21-22 båndet og 22-23-båndet og beskriver samlet primetime.

Konceptudvikling

Der bliver mange penge i konceptudvikling, fordi koncepter kan sælges til andre tv-stationer. Det viser sig, at seerne på tværs af landegrænser, (i en vis udstrækning), har samme behov for tv. En konceptbeskrivelse er en detaljeret beskrivelse af,  hvordan et program er opbygget, hvordan forløbet (runddown) er i programmet. Konceptbeskrivelsen kan indeholde meget detaljeret beskrivelser af, hvordan scener, grafik, scenografi, medvirkendes påklædning m.v. skal se ud i det færdige program.

I 90erne bliver der udviklet en række danske koncepter, der udover at være succeser i det danske marked også viser sig, at være salgbare i det internationale tv-marked. Det er bl.a. To fag frem, Klassefesten, Rene ord for pengene, Hammerslag og De unge mødre.

Koncept-tv er rentabelt

Koncepter er kendetegnet ved, at der altid produceres mindst 8-10 programmer, helst mange flere. Det er økonomisk og rentabelt at producere koncept-tv, specielt hvis produktionerne er studiebaseret. Produktionsholdet kan indarbejde rutiner, der sikrer at produktionsomkostningerne holdes nede og tv-holdet kan aktivt bruge seerananlyser til at optimere indholdet og formen og udvikle konceptet undervejs. Succeskriteriet for ethvert koncept er flest mulige seere og bedst mulig vurdering, i relation til ressourcer og placering i sendefladen.

Læs mere på Internettet om koncept-tv

Vejen til det perfekte Pitch af Mette Burgdorf, www.TV2.dk, om hvordan man pitcher et koncept for beslutningstagerne på en broadcaststation.

Og her er et link til Professor Anne Jerslevs artikel om Big Brother: Big Brother på dansk, Filmmagasinet Ekko, maj 2001, Anne Jerslev

 

 

Tags:

UA-30783613-1