Genre på Internettet

Genre på Internettet er ikke et entydigt begreb. Tv-indslag på Internettet udgør et enormt antal og det er umuligt at formulere en genreinddeling på Internettet, der kan rumme alle typer tv-indslag. Derfor skal følgende opfattes som et forsøg på en grov inddeling af levende billeder fra Internettet i form af tv-indslag. Målet med genre på Internettet er at tilbyde studerende overskuelige og meningsfulde inddelinger. I artiklen Uddybning af genre på Internetteter der beskrevet en række teoretiske og metodiske overvejelser om genre på Internettet.

Som det er tilfældet for traditionelle film- og medieteoretiske genreinddelinger, kan genre på Internettet inddeles i 2 storgenrer: Fakta og fiktion:

Genre på Internettet. Fakta/Fiktion. 

  • Fakta kan opdeles i 1) Observationer, 2) Instruktioner, 3)Journalistiske indslag & traditionel fakta og 4) Highlights
  • Fiktion kan opdeles i 1) Traditionel fiktion, 2) Internetfiktion, 3) Remix og machups, 4) Pornografi og 5) Metafiktion

Fakta

1) Observationer:

Observationer kan opdeles i faktiske observationer med eller uden lyd og redigerede observationer med eller uden lyd. Begge typer tv-indslag er selvstændig genre på Internettet.

Faktiske observationer er en genre på Internettet der er kendetegnet ved, at der er overensstemmelse imellem den faktiske og filmiske tid. Det seeren ser, er een indstilling. Kameraet er tændt og det vi ser er et forløb. Herefter bliver kameraet slukket. Der er ikke tale om en efterfølgende redigering. Der er ikke forkortet i tid og der er ikke klippet i rum.

Eksempel: En person er tæt ved at blive kørt over at tog, da han krydser sporet. En kat som gør et eller andet bemærkelsesværdigt i én indstilling eller et røveri i en forretning, hvor observationskameraet i butikken registrerer det hændte sekund for sekund. Faktiske observationer er karakteriseret ved, at det vi ser, er i direkte overensstemmelse med det hændte indenfor rum og tid. Faktiske observationer kan være forbundet til en formidlingsintention, men behøver ikke at være det.

Mand overlever påkørsel af tog

I det følgende eksempel er vi en en mand som falder ned på sporene på en metrostation i USA. Denne type tv-indslag er en selvstændig genre på Internettet. Kameraet der registrerer hændelsen er placeret på en jernbanestation et sted i USA. Kameraet er placeret af sikkerhedsmæssige årsager for at kontrollerer passagerernes adfærd på perronen. Tilfældigvis registrerer kameraet det hændte og det lægges på Internettet, fordi det er dramatisk. Der er ikke redigeret i hændelsen fra den begynder og til den slutter. Der er tale om et helt klassisk dramatisk forløb med en begyndelse – en midte og en slutning, uden lyd og en selvstændig meget almindelig genre på Internettet.

Observationer er ikke produceret for at blive vist for andre. Motivet er regulering, kontrol eller dokumentation. Der vil normalt ikke være tale om en traditionel massemedieret formidlingsintention. Et overvågningskamera er f.eks. placeret for at forebygge butikstyveri, hvilket forventes at blive brugt til intern regulering af f.eks. kunder og ansatte, men tilfældigt ser kameraet et røveri, et jordskælv eller en bombesprængning. Det dramatiske og uventede indhold gør, at producenten lægger indslaget  på YouTube, og det ender med at blive en faktisk observation, der bliver massemedieret. Formidlingsintentionen bliver først aktuel i relation til det hændte og ønsket om visning.

Redigerede observationer.

Her er der igen tale om faktiske observationer, der blot har været udsat for en større eller mindre redigering. Afsenderen har forkortet/forlænget den filmiske tid for at skærpe det dramatiske/fortalte indhold. Redigerede observationer er enten redigeret i kameraet eller i et redigeringsprogram på en computer og der er en veldefineret formidlingsintention. Producenten vil vise noget bestemt og har derfor redigeret i indholdet og forløbet for at slippe udenom noget uvæsentligt for fortællingen. Producenten ønsker at organisere et bestemt forløb ved at forkorte, forlænge eller springe i rum for at gøre det egnet til en massemedieret sammenhæng. Redigerede observationer er en selvstændig genre på Internettet.

Mand glemmer hund udenfor elevator

I det næste tv-indslag er der tale om en redigeret observation. Forskellige overvågningskameraer i en ejendom registrerer en mand, som falder i staver i en elevator og bliver skilt fra sin hund da elevatoren lukker dørene. Kameraet registrerer arealet inde i elevatoren og arealet udenfor på etagen.  Der er tale om en rammefortælling, hvor der er klippet imellem de to kameraer. Der bliver altså tale om spring i tid og rum. Indslaget er af nogen blevet redigeret og der er lagt dramatiserende musik på indslaget.

2) Instruktioner

Instruktioner dækker tv-indslag,  hvor formidlingsintentionen er at vise/instruere/undervise en seer i en bestemt disciplin. Instruktioner kan være en kombination af tv og animation eller ren tv eller ren animation. Instruktioner er en almindelig genre på internettet.

Instruktioner kan opdeles i strukturinstruktioner og performance- instruktioner. Der er en mindre, men markant forskel på de to kategorier.

Strukturinstruktioner er instruktioner, hvor man demonstrerer/lærer/viser en proces, (næsten) altid trin for trin, hvor det narrative er struktureret af en traditionel dramaturgi i en simpel form. En begyndelse – en midte – en slutning. Indholdsmæssigt vil det narrative hyppigt være struktureret af speak eller skilte. Der kan være tale om omfattende redigering og gennemtænkte formidlingsmæssige overvejelser. Strukturinstruktioner er en selvstændig genre på Internettet, når det handler om tv-indslag.

Strukturinstruktioner kan være produceret med overensstemmelse imellem faktisk tid og filmisk tid, men kan også være redigeret. Er der overensstemmelse imellem den faktiske og filmiske tid vil der hyppigt være tale om planlægning, organisering og iscenesættelse af en bestemt handling, netop for at skabe struktur i forløbet i relation til en formidlingsintention. Det kan være instruktioner i daglige gøremål, professionelle instruktioner med manual-karakter eller forskellige gør-det-selv-discipliner.

Knold i håret

Pigen i dette tv-indslag vil godt vise sine veninder (og andre) hvordan hun samler sit hår i en knold. Hun har sat kameraet op, arrangeret sig med spray, hårdlak og hårdspænder indenfor rækkevidde og viser nu trin for trin, hvordan hun arrangerer sit hår. Hun gør sit bedste i een indstilling. Tv-indslaget er et typisk eksempel på en strukturintruktion, hvor der er overensstemmelse mellem den faktiske og filmiske tid, men hvor det er tydeligt at pigen har gjort sig en række formidlingsovervejelser med indslaget inden hun gennemfører optagelserne. Indslaget repræsenterer en genre på Internettet, nemlig strukturinstruktionen.

Performanceinstruktioner er anderledes, men en genre på Internettet, som fylder rigtig meget. Her viser igen en kyndig, hvordan tingene skal gøres og fortæller/instruerer, mens vedkommende fortæller eller viser  i billedet, hvad og hvordan det  skal gøres. Grunden til at denne type tv adskiller sig fra strukturinstruktioner er, at de som fortæller/instruerer ofte har en virtuos tilgang til det viste. Der er altså tale om, at personen bevidst optræder og har forberedt sig på dette, og det i sig selv er pointen ikke nødvendigvis det indhold der er genstand for den pågældende performance.

Det er altså ikke blot et spørgsmål om at vise, hvordan det gøres, men at optræde med en bestemt præstation og gerne på underholdende vis. Producenten ønsker at underholde ved at demonstrere viden eller færdigheder. Det kan være instruktioner i bestemte musikgenrer, bestemte instrumenter, instruktion i fluekast for lystfiskere, hvordan man adskiller eller samler tekniske komponenter, software tutorials, madlavning, tegning og reparationer. Men i modsætning til strukturinstruktioner er det ikke læring, der er det væsentlige indhold i denne genre på Internettet, men derimod at vise noget fantastisk.

Sådan tegner du et øje

Tegneren som medvirker i dette indslag er dygtig! og det bliver en væsentlig del af pointen i denne performanceinstruktion. Tegneren viser trin for trin, hvordan man tegner og farvelægger et øje. Det er ikke læringen som er det væsentlige, men derimod det imponerende resultat, der i high-speed bliver leveret af tegneren. Tv-indslaget bliver et eksempel på en genre på Internettet, hvor der ofte kan være et konkurrencemotiv.

 3) Journalistiske indslag & Traditionel fakta

Journalistiske indslag & traditionel fakta er tv-indslag med en vært eller en case, eller en kombination af forskellige journalistiske fortælleelementer der refererer til aktualitet, nyheder, seerinformation, dokumentar eller underholdning. Indslaget kan være reportage, interview, en kombination af reportage og interview eller baseret på interview f.eks. i en studiesammenhæng. Denne genre på Internettet er kendetegnet ved, at tv-indslag indenfor denne definition i virkeligheden stammer fra almindeligt broadcast.

Afsenderen har et ønske om, at fremstille en virkelighed journalistisk eller filmdokumentaristisk. Producenten forsøger at få det til at ligne en traditionel journalistisk/filmdokumentarisk formidlingsintention.

Det kan være broadcastnyheder som sendes på Internettet, blogindlæg, tv-indslag på dagbladenes hjemmesider, korte eller lange dokumentarer, indslag om vejret eller journalistiske indslag indenfor bestemte temaområder indenfor livsstil, seerinformation og underholdning. Indslagene vil ofte være baseret på en case og kan være produceret af professionelle såvel som amatører. Journalistiske indslag i Internetsammenhæng ligner ofte (ikke altid) journalistiske indslag, som de er kendt fra broadcast-tv. Det er helt tydeligt, at tv-indslag på Internettet ikke har fundet sin egen form endnu. Tv-indslag ligner i denne genre på Internettet almindeligt broadcast-tv.

Portræt af en ung musiker

Rigtig meget fakta-tv er inspireret af traditionelt broadcast-tv. Jyske Bank producerer her et indslag om en ung musiker. Det er helt traditionel produceret med en presenter (journalist), blanding af traditionelt interview og dækbilleder og med en redigeret underlægning af faktalyd og musik.

4) Highlights

Highlights er fakta, som er uddrag af allerede producerede og udsendte faktaprogrammer eller uddrag fra andre journalistiske indslag fra Internettet. Men det udgør en selvstændig genre på Internettet. Et delelement er klippet ud af en sammenhæng, fordi noget usædvanligt sker af underholdende og dramatisk karakter. Dette delelement bliver til en selvstændig visning. Det er typisk situationer fra tv-broadcast, hvor noget ikke planlagt sker eller en medvirkende gennemfører en overraskende performance, enten ved at noget er i ekstraordinær høj kvalitet eller noget går ekstraordinært galt.

X-factor

Highlights er meget ofte klip fra broadcast. Det er også tilfældet i følgende tv-indslag. Enten har broadcasteren selv eller en seer lagt indslaget op, fordi det er dramatisk eller interessant på anden måde.

Fiktion på Internettet.

Zoomboom.dk har udelukkende fokus på fakta-tv. Men det vil være helt almindeligt, at studerende diskuterer genreinddelinger både i fakta og fiktion samtidigt. Derfor gør vi en undtagelse og beskriver respektive genreinddelinger for fiktion. Zoomboom.dk viser dog ikke eksempler på de beskrevne genretyper.

Fiktion kan opdeles 1) Traditionel fiktion, 2) Internetfiktion, 3) Remix og machups, 4) Pornografi og 5) Metafiktion.

1) Traditionel fiktion

Traditionel fiktion dækker kortfilm, spillefilm, trailors, reklamefilm, viraler, animationer og anden fiktion, der er produceret til et kommercielt marked, men som er tilgængeligt på en digital platform i form af visning eller download. Platformen kan være alt fra YouTube til digitale platforme, som sælger/deler fiktionsfilm.[3] 

Denne type fiktioner har det fælles, at traditionelle film- og medievidenskabelige genreinddelinger fint kan anvendes, når værket skal vurderes og kategoriseres i relation til genreinddeling. Der er tale om historier fortalt i et fiktionsunivers, opbygget efter en klassisk dramaturgi, iscenesat inden for klassiske genreinddelinger udenfor Internettet.

2) Internetfiktion

Anderledes er det med Internetfiktioner. Her er der tale om en selvstændig genre på Internettet. En Internetfiktion er en fiktionsproduktion produceret til Internettet. Det vil sige, at producenten er hel bevidst om, at filmen udelukkende forbruges fra en digital platform og dette er den eneste visningssituation. Seeren vil næsten altid være bevidst om, at produktet kun kan forbruges fra Internettet.

Når man skal kategorisere Internetfiktionen i relation til genreinddelinger, ligger det viste ofte tæt op af mainstream, men er produceret til en målgruppe med specielle præferencer i forhold til et bestemt tema, der udbydes på den pågældende platform. Det kan være action, spænding, humor, eksperimental, science fiction, rollespil, reklamer, viraler m.v. Klassiske genreinddelinger er ofte anvendelige ved analyse af disse produktioner. Animationer produceret til Internettet er kategoriseret under Internetfiktion.

Internetfiktioner fremstår som enkeltstående programmer, i serie eller indenfor kategorier af på forhånd veldefinerede temaer.

3) Remix og machups

Remix dækker alle typer fiktionsproduktioner, hvor et i forvejen, ofte kendt materiale redigeres om, eller forsynes med undertekster, hyppigt med et satirisk formål. Såfremt udgangspunktet er fakta for remixen ender det færdige produkt altid med at være fiktion, fordi det redigerede får et indhold der er udenfor det oprindelige faktaindhold og iscenesat med et anderledes plot, end det var tiltænkt da det blev produceret i fakta.

Producenterne krænker næsten altid fundamentale rettigheder ved at anvende produktionen i en sammenhæng, hvor den ny sammenhæng er selve pointen og hvor væsentlige handlingselementer anvendes i en ny og ofte provokerende, sartirisk, sarkastisk fortællesammenhæng.

Det typiske eksempel er klip fra Der Untergang, forsynet med intertekstuelle referencer til en fakta- eller fiktionsvirkelighed.

Machups er noget anderledes, fordi det er en collagebaseret redigering af musik, video og grafik fra andre selvstændige værker. Ud af dette machup skabes nye narrative forløb, hvor de intertekstuelle referencer er en del af den handlingsmæssige pointe.

4) Pornografi

Pornografi dækker alle typer pornoindslag, uanset indslagenes varighed og indhold. Det vil sige pornografiske indslag, produceret som fiktion med fokus på sex. Der skal, som det er tilfældet med anden fiktion, være tale om en bevidst iscenesættelse. Sex filmet tilfældigt af observationskameraer på gader, i elevatorer, på campingpladser eller f.eks. i parker hører til under fakta/observationer.

Det som kendetegner pornografisk indhold er fokus på indhold der handler om sex, nøgenhed, seksuelle lege o.a. hvor mere eller mindre nøgne mennesker eksponeres i forbindelse med en bevidst seksualisering, eller optræder i forskellige typer sexsammenhæng.

Pornografi kan genreinternt inddeles i en lang række kategoriseringer, der i denne redegørelse er udeladt. Det skal pointeres, at pornografi på Internettet udgør en meget væsentlig del af det samlede udbud af Internetfiktion.

5) Cyberfiktion

Denne kategori bliver hurtigt en rodet samling af alle de produktioner, som er mixet sammen af forskellige typer af genrer. Men på Internettet findes der relativt hyppigt produktioner, som må betragtes som en hel ny genre, blandet af noget fakta og fiktion.

Cyberfiktion omfatter alle forsøg på at blande genrekonventioner, forsøge noget nyt, eller blot vise noget man har lavet uden at skele til mainstream eller gængse regler for organisering af indhold og udtryk.

I cyberfiktionen bliver seeren opmærksom på genreinddelingernes flydende karakter. Her opleves forsøg på en ny retning imod nye fortælle- og stilformer og måske helt nye genrer.

Information om genre  på Internettet

Hvis du vil vide mere om genre på Internettet kan du søge på følgende links:

 

___________

[1]  Ikke alle visuelle forløb har en lydside. Visuelle forløb dækker også ”stumme” forløb f.eks. fra observationskamera.

[2] Objektiv skal opfattes, som gentagelser af identiske observationer.

[3] I denne redegørelse er der ikke taget hensyn til lovligheden af det downloadet.

Tags:

UA-30783613-1