Begrebet flow bruges i en forskellige sammenhænge, når det handler om tv og tv-journalistik. Flow refererer til en tilstand, hvor der opleves sammenhæng, logik og orden og ofte fremdrift. Det kan være programmæssigt flow, hvor fladen er organiseret på en bestemt måde, hvor flowet beskriver programplanlæggernes organisering mellem slots og programmers placering i bestemte bånd. (Klaus Bruhn Jensen 2008:24) (1). Her er målet at fastholde seeren i fladen.

Flow i fortællingen

Det kan også være et narrativt flow, hvor der er høj grad af sammenhæng og logik i fortællingen og hvor det ene handlingsmoment overtages af det næste på en logisk og forståelig måde. Her handler det om fremdrift, forløb, kontinuitet og refererer til dramaturgi,  spænding (suspense) og den gode fortælling.

Flow i stiludtrykket

Lennard Højbjerg beskriver et stilmæssigt flow. “Stilens flow har som særlig funktion at forøge eller nedtone tempoet i fortællingens afvikling og skabe særlige rytmer, der primært skal udløse følelser hos publikum” (Lennard Højbjerg 2011: 13:247)(2). I den sammenhæng beskriver flow et kontinuerligt og gennemgående stiludtryk, der er betinget af bestemt tintning, colorgrading eller billedkompostion. Det kan også være en bestemt klippestil, der gennemføres konsekvent i programmet.

Flow i følelserne

Endelig tales der om et kognitivt flow, der refererer til den følelsesmæssige respons der er hos seeren på det sete. Dette flow er betinget af en række forskellige evolutionshistoriske betingelser vi som mennesker er underlagt i vores registrering og sansning af vores omverden. Den type flow er baseret på kognitive schemata, der er udviklet i vores tidlige barndom.

Det er i høj grad Professor Torben Grodal, som har beskrevet den sidste type flow. (Grodal 2006: Filmstudies.Issue 8). Grodal beskriver det såkaldte PECMA-flow, hvor samspillet mellem sansning, tænkning og kognition er beskrevet. (3)

Flow retter sig  både imod afsendersiden, hvor det handler om, hvordan programmer og sendeflade organiseres og modtagersiden, hvor flowbegrebet beskriver, hvordan vi opfatter visuel kommunikation som fortællinger og hvordan det påvirker os følelsesmæssigt.

(1) Medier og samfund-en introduktion: Klaus Bruhn Jensen, 1. udgave 2008 ISBN: 978-87-593-1353-4

(2) Filmstil-Teori og Analyse: Lennard Højbjerg: , Samfundslitteratur, ISBN 978-87-593-1545-3

(3) The PECMA Flow: A genereal Model of Visual Aesthetis, af Professor Torben Grodal. Artiklen beskriver grundlæggende teori om kognitiv respons. Artiklen er på bachelor- og masterniveau.

UA-30783613-1