En skarp vinkling

En skarp vinkel – Sådan vinkler journalisten historien

En skarp vinkling er udtryk for, hvordan journalisten præsenterer historiens indhold i forhold til en bestemt synsvinkel. Seeren forventer hurtigt overblik over indholdet i en historie, og det kan kun lade sig gøre, hvis indholdet har en skarp vinkling. En skarp vinkling hjælper også journalisten til at skære fra og koncentrere sig om det væsentlige. Uanset om det handler om et nyhedsindslag, en reportage eller en dokumentar, er det vigtigt med en skarp vinkel. Den valgte vinkling gennemføres konsekvent i indslaget og indgår i journalistens research, planlægning og organisering af indholdet.

Krav til en skarp vinkling

Journalistens kollegaer stiller krav til en skarp vinkling undervejs i produktionsprocessen af et tv-indslag. Når redaktionssekretæren skal sammensætte dagens nyheder, eller redaktøren skal organisere forskellige indslag i et magasinprogram, er det vigtigt at historierne er enkle, skarpt vinklet og ikke inddrager uvæsentligt indhold. Korrekt vinkling af forskellige indslag i et nyheds- eller magasinprogram sikrer et godt flow.

Steve Jobs er død

Et eksempel på et  indslag med en skarp vinkling, hvor alle dele af indslaget peger ind imod vinklen, Steve Jobs er død! Hvad er han død af, hvordan er reaktionen på dødsfaldet i USA, hvad har Steve Jobs betydet for Apple og computerudviklingen, hvad siger eksperterne? Hvad vil Steve Jobs blive husket for? Alt sammen kortfattede historier, under den samme overordnede vinkel. Steve Jobs er død!

Forenkling og vinkling

Journalistik handler om at kommunikere enkelt, forståeligt og bevare fokus på det væsentlige. En skarp vinkel betyder, at journalisten kun fortæller én hovedhistorie uden forvirrende og uvæsentlige sidehistorier. Hvis det er nødvendigt at fortælle sidehistorier, skal de have den samme vinkel som hovedhistorien. En skarp vinkling på en historie betyder ikke, at indholdet bliver mindre alsidigt, eller at journalisten ikke kan bruge aktantmodellen eller berettermodellen og skabe spænding og fremdrift. Journalistisk dramaturgi kan anvendes og endda mere effektivt, når journalisten formår at arbejde med en skarp vinkling.

Ventelister som fiktivt eksempel

Hvis journalisten, som overordnede tema behandler ventelister til danske hospitaler og temaet visualiseres med en cirkel, der repræsenterer 360 grader, vil ventelister om 1) hjerteoperationer udgøre en væsentlig del, f.eks. 190 grader. Patienter som venter på en hjerteoperation, hvor de er så syge, at de risikerer 2) at dø på ventelisten, repræsenterer en mindre vinkel f.eks. 45 grader. Hvis journalisten vinkler historien endnu skarpere, kunne journalisten bruge en hel konkret case, en konsekvensekspert. En person som venter på en livsvigtig hjerteoperation. Vinklen er nu 3) Hr. Hansen i Vejle og familiens bekymringer vedrørende hr. Hansens dårlige hjerte og ventetiden på ventelisten.

Der bliver for alvor tale om en skarp vinkling, når det handler om, at 4) Hr. Hansen er prioriteret lavt på ventelisten, fordi han er pensionist og ikke erhvervsaktiv. Vejle Sygehus har besluttet denne prioritering uden tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Indholdet handler nu om en offentlig forvaltning, der har taget en kontroversiel beslutning, der får dramatiske konsekvenser for en borger og hans familie. Temaet er klassisk, borgeren overfor systemet, og der er en skarp vinkling af hele det univers der handler om at vente på venteliste til en livsvigtig operation.

Figur 2 illustrerer alle emner om personer som er skrevet op på en venteliste til en operation på et dansk hospital.

vinkling-eksempel-zoomboom.dk

Hvis journalisten vælger at producere en dokumentar om Hr. Hansen og hans hjertesygdom og stadig bevare en skarp vinkel 4), kan journalisten vælge flere sidehistorier indenfor den overordnede vinkel. Sidehistorierne kan handle om, hvornår blev Hr. Hansen blev syg og hvor blev han diagnosticeret første gang. Hvornår opdagede Hr. Hansen og konen, at han var lavt prioriteret på ventelisten. Hvad er de følelsesmæssige reaktioner på sygdommen, når man venter og venter, og samtidig skal kæmpe imod systemet? Hvordan håndterer hr. Hansen dagligdagen, der er præget af frygt for pludselig død? Konen kunne fortælle historien om kontakten til patientforeningerne, hendes vedholdende klager til regionen og frustration over systemet.

Journalisten vælger samtidigt at skaffe adgang til dokumenter og kilder, der kan understøtte, hvordan beslutningerne er taget i forvaltningen. Dette for at dokumentere på hvilket grundlag beslutningerne er taget og samtidig understøtte den overordnede skarpe vinkel. Hvem har taget beslutningerne, hvilke årsager ligger bag kommunens prioriteringer? Har kommunen vidst, at man skulle have tilladelse fra Sundhedsstyrelsen? Har de handlet bevidst forkert?

Væsentlighed og vinkel

Journalistiske historier skal være simple, kortfattede, præcise og frem for alt helt konkrete omkring en enkel problemstilling. Det kendetegner en skarp vinkel.

Det betyder ikke, at journalisten ikke har mulighed for at nuancere indslaget. Indslaget kan blive langt, nuanceret og omfangsrigt, samtidig med at indslaget har en skarp vinkel. Det kræver, at journalisten inddrager forskellige medvirkende, som formår at understøtte vinklingen eller skaffe dokumentation for journalistens påstand. Alt indhold skal pege i den samme retning og være indenfor den valgte vinkel.

Nyheder er skarpt vinklet

Nyhedsjournalistikken stiller særlige krav til vinkling. Journalisten skal hurtigt og effektivt skaffe dokumentation for en bestemt påstand. Ofte indenfor få timer op til en deadline, der ikke kan overskrides. Nyhedsjournalister bliver derfor dygtige til at vurdere, hvad der er væsentligt og finde den rigtige vinkel på indholdet. Det er en vigtig del af det journalistiske håndværk, specielt når det handler om nyheder.

Årsagssammenhænge og vinkling

Når journalisten arbejder med længerevarende indslag f.eks. en dokumentar, kan vinklen bredes ud og omfatte flere væsentlige pointer, men stadig indenfor samme overordnede vinkel. Det betyder, at forskellige årsagssammenhænge kan beskrives. En dokumentar på 28:30 kan indeholde mere information og dermed også flere forskellige indgange til den samme vinkel, end et tv-indslag på 3:30. Men vinklingen bør stadig være skarp på det valgte indhold. Længerevarende indslag og dokumentarprogrammer risikerer at blive rodet og uoverskuelige, hvis indholdet ikke vinkles skarpt. Se linket til Parkour-indslaget, der er et eksempel på et indslag, der vil alt for meget på en gang og derfor bliver rodet og kedeligt. Vinklen er uklar.

Mere om vinkling på Internettet

Artiklen du kan finde på Internettet er: Topik – Et retorisk bidrag til den kritiske journalistik, skrevet af Christina Pontoppidan, Jonas Grabrielsen og Heidi Jønch-Clausen, Nordicom-Information 32 (2010) 1, pp. 47-59.

 

 

Tags:

UA-30783613-1