En god historie har en begyndelse, en midte og en slutning. Historien skal indeholde drama, konflikt, et overraskende og interessant fænomen, en interessant person, som optræder med noget tankevækkende eller en regulær nyhed om noget aktuelt/velkendt/ukendt, der er relevant for målgruppen.

Boom, et eksempel på en god historie

Boom er et eksempel på en kort dokumentar med en god historie der har en begyndelse, en midte og en slutning. Det er en usædvanlig historie, fordi hovedpersonen fortæller sin historie i en testimonial (personen taler direkte til kameraet). Alle dækbilleder stammer fra arkiver, computeranimationer og materiale, der ikke direkte har med hovedpersonens historie at gøre. Men historien er i modsætning til den næste historie fortalt langsomt med fokus på tempo, dybde og indsigt. Men som det er tilfældet med rigtig mange short documentaries på Vimeo, er de lange, for lange.

1-Year Filmmaking Program – Documentary: Boom by John Entenmann from San Francisco School of Digital on Vimeo.

Always a fire

Denne film er dramatisk. Noget dramatisk sker med hovedpersonen og filmen er fortalt igennem et effektivt metaforisk univers og fremfor alt er længden afpasset efter indholdet. Måske er man endda gået lidt for meget i den anden retning i sammenligning med Boom. Man ville gerne lære Chad endnu mere at kende og høre om, hvor historien ender. Kommer han tilbage til elitesporten, når han sine mål?

(Vær opmærksom på, at der er meget blodige billeder i filmen)

Always A Fire | Chad Jones Documentary from Public Record on Vimeo.

Fortællingens struktur

Uanset om historien handler om en person, en konflikt eller en proces, skal historien kunne organiseres i en struktureret narrativ fortælling. Det narrative, den måde handlingen disponeres på, er den ene halvdel af en god historie. En god historie er et progressivt forløb med en begyndelse, en midte og en slutning, hvor der sker noget dramatisk over tid, og hvor historien er skåret til, således at kun det væsentlige er med. Mange short documentaries er på trods af deres længde for lange. Det skal man som dokumentarist være meget bevidst om og det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til længden af sin dokumentar. Et godt råd er. Klip ud, klip ud og fortsæt med at klippe ud. Når du ikke længere kan holde ud at klippe mere ud, så klip 10% mere ud, så kan publikum holde ud at set det viste!

Hovedpersonen udvikler sig i en god historie

Et forløb, hvor hovedpersonen udvikler dramatisk over tid opleves som en spændende historie med fremdrift. Uden fremdrift bliver historien kedelig og stillestående. Det er vigtigt, at der sker noget afgørende med hovedpersonen undervejs i fortællingen. Hovedpersonens liv skal forandre sig undervejs. Især i den sidste historie er hovedpersonen ude i en eksistentiel krise. Han går fra supersportsmand til invalid, og måske tilbage til supersportsmand. Noget vigtigt sker undervejs med hovedpersonen.

En god historie på tv

Det vanskeligt at sige noget entydigt om, hvornår en historie egner sig til at blive formidlet i  et tv-indslag og samtidig kan karakteriseres som god. Et interview på tv med en interessant person med en væsentlig historie kan forekomme ligegyldig, hvis der udelukkende tales indforstået og billedsiden er kedelig. Omvendt kan en mindre vigtig historie blive rigtig vellykket, hvis hovedpersonen udtrykker vigtige følelser og har et stærkt personligt udtryk. Selv den bedste case eller location bliver kedelig, hvis den bruges forkert i tv-indslaget. Sammenlign de to indslag på denne side. Forskellen er markant.

Et stærkt visuelt udtryk

Der skal der være en visuel og god begrundelse for at producere tv-indslag. Begrundelsen kan være et godt drama (hovedpersonen kommer ud for en ulykke), en interessant proces (En rig mand mister alle sine penge), nogle interessante medvirkende med et stærkt udtryk eller en aktuel visuel problemstilling, måske i form af en nyhed. Frem for alt, skal der være noget virkelighedsnært  kameraet kan rettes imod. Det kan være en interessant person, et interessant miljø eller en interessant proces.

Mangler historien drama, konflikt, proces, interessante medvirkende eller en aktuel problemstilling hører ideen ikke til på tv. Historien trænger sandsynligvis til en fornyet journalistisk bearbejdning. Måske er der tale om et baggrundsmateriale, der ikke egner sig til tv. Eller måske skal grundidéen blot tilbage på ”værkstedet” og researches grundigt og derefter planlægges igen.

Læs mere på Internettet om den gode historie

Columbia Journalisme School,http://www.journalism.columbia.edu/ 2012 har udgivet 50 rigtig gode historier. Du kan linke til historierne her.

UA-30783613-1