De 5 nyhedskriterier, journalistiske grundprincipper

De 5 nyhedskriterier, journalistiske grundprincipper

De 5 nyhedskriterier, journalistiske grundprincipper som bruges bevidst eller ubevidst af alle journalister. De 5 nyhedskriterier stammer fra en tid, hvor der var relativt lille konkurrence mellem medievirksomhederne, længe før Internettet. Dengang dagblade, tv og radio leverede de allerfleste tilgængelige nyheder. De 5 nyhedskriterier gælder stadig. De 5 nyhedskriterier gælder idag for traditionelle nyheder på tv, radio og på Internettet, men dækker ikke nødvendigvis de mange andre journalistiske produkter, der kendetegner en moderne digital medieverden. Zoomboom.dk beskriver kort de 5 nyhedskriterier og henviser til zoomboom.dk´s  beskrivelse af tilsvarende begreber under journalistik og fakta og den gode historie,  Her kan komme en ny inddeling. hvor zoomboom.dk beskriver hvert begreb i relation til andre medieprodukter end traditionelle nyheder.

Aktualitet

Aktualitet handler om, at være først med en nyhed, gerne indenfor 24 timer. Det er i nyhedsjournalistikken et helt grundlæggende kriterie. I dag er konkurrencen om nyheder primært rettet imod digitale medievirksomheder, der leverer breaking news minut for minut på Internettet. Aktualitet i relation til andre journalistiske produkter, handler om meget andet end nyheder. Se zoomboom.dk/aktualitet

Væsentlighed

Væsentlighed handler om, at indholdet skal være væsentligt for forbrugeren og det skal være væsentligt i forhold til de forventninger forbrugeren har til det pågældende medieprodukt. Væsentlighed bliver ofte blandet sammen med diskussioner om kvalitet. Se zoomboom.dk/væsentlighed

Konflikt

Konflikter handler om spænding. Konflikter er underholdende. De sælger og mange journalistiske produkter tager udgangspunkt i store og små konflikter mellem mennesker, mennesker og forvaltninger, mennesker og virksomheder. Konflikt handler om den gode historie, om drama og fortælling. Se zoomboom.dk/En gode historie, zoomboom.dk/berettermodellen og zoomboom.dk/aktantmodellen.

Identifikation

Seerens identifikation med det fortalte er vigtig for ethvert journalistisk produkt. Seeren skal kunne se sig selv i historien og forestille sig, at seeren var i samme situation som den medvirkende hovedperson. Eller seeren skal kunne etablere forståelse for det som hovedpersonen oplever.  Seerens identifikation er ikke alene rettet imod historien, men også tv-kanalen eller den internetplatform, som seeren benytter. Seerens livsstil vil matche seerens valg af kanal eller internetplatform. Se zoomboom.dk/nyhedstrekantenzoomboom.dk/den gode historie, zoomboom.dk/berettermodellen og zoomboom.dk/aktantmodellen og zoomboom.dk/drama.

Sensation

Sensation handler om noget overraskende nyt, gerne dramatisk eller noget helt usædvanligt, der vil overraske seeren og tiltrække mange seeres opmærksomhed. Breaking news er ofte sensationelle. Se zoomboom.dk/nyhedstrekantenzoomboom.dk/den gode historie, zoomboom.dk/berettermodellen og zoomboom.dk/aktantmodellen og zoomboom.dk/drama.

Læs mere om de traditionelle 5 nyhedskriterier på Internettet Hvis du vil læse om nyheder og hvordan de 5 nyhedskriterier anvendes af journalister kan du læse arktiklen; Nyhedskriterier i lokaljournalistikken, skrevet af Peter From Jacobsen. Offentliggjort 07-12-2000, senest redigeret 19-04-2005, Danmarks Journalisthøjskoles hjemmeside.

UA-30783613-1