Aktualitet handler om ny information set i forhold til tid og målgruppe. Aktualitet i forbindelse med de 5 nyhedskriterier og produktion af nyheder, referer til en tid før den digitale udvikling, hvor traditionelle nyheder i dagblade, radio og tv var hovedparten af de journalistiske tilbud. Dengang havde relativt få medievirksomheder monopol på hovedparten af medieproduktionen. Konkurrencefeltet var snævert, bundet til bestemte massemedier og få medievirksomheder. Aktualitet som et af de 5 nyhedskriterier gælder stadig for traditionelle nyheder.

I dag er aktualitet udover et af de fem nyhedskriterier et begreb, der retter sig imod et lang større og broget digitalt medieudbud. Og det er i højere grad end tidligere mere direkte forbundet til forbrugerens oplevelse af væsentlighed og identifikation, fordi aktualitet fortæller mere om målgruppen og produktet end om karakteren af nyhedsværdien. Hvad der er aktuelt for een målgruppe behøver ikke være det for en anden. Forbrugerne er selektive i en moderne digital medieverden. De har deres foretrukne medieplatforme, som tilgodeser individuelle interesser og forbrugerne fravælger traditionelle dagblads- og public service massemedier, bl.a. fordi forbrugerne får al for meget overflødig information, uden nogen særlig nytteværdi.

Digital aktualitet

Digital aktualitet handler om at levere relevant ny information til en bestemt målgruppe her og nu. Dagbladene har de senere år forsøgt sig med andre typer dag-til-dag nyheder, end traditionelle breaking news, fordi digitale portaler har monopoliseret breaking news. Dagbladenes langvarige produktionstid begrænser dagbladene i konkurrencen om breaking news. I en moderne verden er en nyhed som er få timer gammel ikke længere nogen nyhed.

Internettets mange forskellige informationsplatforme leverer aktualitet i relation til meget andet journalistik end nyheder. Aktualitet handler i internetsammenhæng  om daglig opdatering af information og produktion af aktuelle nyheder indenfor veldefinerede  nicheområde.

Aktualitet i en digital sammenhæng lader sig først definere, når indholdet på platformen er afklaret i forhold til målgruppens forventninger til væsentlighed. Aktualitet bliver af moderne digitale brugere opfattet som identitetsskabende indhold, der tilfredsstiller specifikke forventninger om bl.a. opdatering. Nicheplatforme lever af at indfri specifikke målgruppers forventninger med information der jævnligt opdateres,  men ikke nødvendigvis fornys.

Læs mere om aktualitet på Internettet

I artiklen Nyhedsværdi : Normative journalistiske nyhedskriterier, skrevet af Kirsten Mogensen    RUC. Email: Kmo@ruc.dk Arbejdspapir til gruppen: ”Nyhetsförmedlingens sociologi och estetik”, 14. Nordiske konference for medie- og kommunikationsforskning, Göteborg, 1999. Artiklen er på bachelorniveau.

 

 

 

 

 

Tags:

UA-30783613-1