• Manipulation_zoomboom_dk
  2. august 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Manipulation

  Manipulation er et  sjældent fænomen, når det handler om tv-journalistik. Begrebet manipulation anvendes ofte , når politikere og medvirkende føler sig fejlciteret eller når journalister begår forskellige typer af alvorlige fejl. Men der…

 • Besøg zoomboom.dk s litteraturliste
  11. juni 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Litteraturliste

  Litteraturliste Bøger Litteratur, der er udsolgt fra forlaget er markeret med (U) Niveau: Gymnasieniveau, Mediefag B og C. Fokus: Per Katz & Henrik Poulsen.2. udgave. ISBN: 9788702008807.Gyldendal 2002 Levende billeder – Grundbog i Mediefag: Mimi Olsen, Erik…

 • Laereplaner_zoomboom.dk
  5. juni 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Læreplaner og vejledninger

  Zoomboom.dk har valgt lægge læreplaner og vejledninger for alle uddannelser, hvor ministeriet har formuleret retningslinier. Det gælder for mediefag i Gymnasieskolen og HF i mediefag B og C. Mediefag i Gymnasieskolen og HF,…

 • Boelgemodellen2
  5. juni 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Bølgemodellen

  Bølgemodellen Bølgemodellen er en dramaturgisk model, der primært bruges i forbindelse med fakta og specielt, når det handler om nyheder. Bølgemodellen anvendes også i aktualitetsprogrammer, hvor der er fokus på baggrund i forbindelse…

 • teknik-zoomboom.dk
  30. april 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Teknik

  Idag er teknik en naturlig del af journalistjobbet. Teknik er et vigtig værktøj,  når journalisten skal producere et tv-indslag eller en kort dokumentar. Igennem de sidste 10 år er der blevet stillet stadig…

 • aktualitet-zoomboom-dk
  28. april 2012 · 0 Comments · De 5 nyhedskriterier

  Aktualitet

  Aktualitet handler om ny information og relevans set i forhold til tid og målgruppe. Aktualitet i forbindelse med de 5 nyhedskriterier og produktion af nyheder, referer til en tid før den digitale udvikling,…

 • Identifikation-zoomboom.dk
  26. april 2012 · 0 Comments · De 5 nyhedskriterier

  Identifikation

  Identifikation handler om den kommunikative kontakt mellem seeren og det viste indhold. Kvaliteten af denne kontakt er afhængig af, hvor stor interesse og følelsesmæssig respons seeren kan etablere i forhold til det sete….

 • Billedformater_ikon
  24. april 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Billedeformater

  Begrebet billedeformater henviser til, hvordan et billede beskæres i kameraet. Der skelnes mellem 4 forskellige almindelige billedeformater og 2 billedeformater, der anvendes sjældent. De 4 almindelige billedeformater er totalbilleder, det halvtotale billede, det halvnære…

 • aktantmodellen-zoomboom.dk
  24. april 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Aktantmodellen

  Aktantmodellen Aktantmodellen (1) er et af mange dramaturgiske værktøjer, der kan bruges når indhold skal organiseres i en fortælling. Hvis journalisten ønsker at optimere seerens muligheder for at identificere sig med indholdet, er…

 • vinkling-zoomboom.dk
  23. april 2012 · 0 Comments · Journalistisk metode

  En skarp vinkling

  En skarp vinkel – Sådan vinkler journalisten historien En skarp vinkling er udtryk for, hvordan journalisten præsenterer historiens indhold i forhold til en bestemt synsvinkel. Seeren forventer hurtigt overblik over indholdet i en…

 • Uddybning-af-genreinddeling-zoomboom-dk2
  19. april 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Uddybning af genreinddeling

  Tv-indslag af enhver art distribueres på Internettet under meget forskelligartede kategoriinddelinger. Tilfældige genrebetegnelser bliver anvendt som selvbestaltede kategorier, ofte baseret på tilfældige vurderinger af, hvad genrebegrebet dækker. Det skaber forvirring. Kort sagt er…

 • genre-paa-nettet-zoomboom.dk2
  19. april 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Genre på Internettet

  Genre på Internettet er ikke et entydigt begreb. Tv-indslag på Internettet udgør et enormt antal og det er umuligt at formulere en genreinddeling på Internettet, der kan rumme alle typer tv-indslag. Derfor skal…

 • bowling-for-colombine-zoomboom-dk
  17. april 2012 · 0 Comments · Ikke kategoriseret

  Bowling for Columbine

  Bowling for Columbine er en 115 minutter lang dokumentarfilm instrueret af Michael Moore, produceret i 2002. Det er den mest sete dokumentarfilm nogensinde. Bowling for Columbine vandt en Oscar i 2003 for den…

 • om
  16. april 2012 · 0 Comments · Om

  Om zoomboom.dk

  Zoomboom.dk er Jesper Koppel & Jacob Tesch Jesper Koppel: Cand.mag i filmvidenskab og legemsøvelser. Indehaver af kommunikationsvirksomheden Koppelcom, der producerer tv og kommunikationsopgaver for bl.a. DSB og DR. Jesper Koppel er ansat som…

 • skjult-kamera
  16. april 2012 · 0 Comments · Skjult kamera

  Skjult kamera

  Skjult kamera er grundlæggende problematisk. Anbefalingerne fra pressenævnet er, at journalister kun anvender skjult kamera,når journalisten definitivt er afskåret fra at dokumentere en væsentlig problemstilling på normal vis, eller det skønnes meget vanskeligt…

 • praemis
  16. april 2012 · 0 Comments · Journalistisk metode

  Præmis

  En præmis er et vigtigt journalistisk redskab, der bl.a. anvendes når journalisten skal forenkle og afgrænse historiens indhold. En præmis er: En påstand journalisten ønsker at be- eller afkræfte. Det er vigtigt, at…

 • vaesentlighed
  16. april 2012 · 0 Comments · De 5 nyhedskriterier

  Væsentlighed

  Er historien væsentlig? Hvad er et væsentlighedskriterium? Væsentlighed er et begreb, der jævnligt diskuteres i forbindelse med journalistik og journalistiske produkter. Væsentlighed handler om medievirksomhedens mål og de forventninger seeren har til medieproduktet….

 • kildebeskyttelse
  15. april 2012 · 0 Comments · Journalistisk metode

  Kildebeskyttelse

  Kildebeskyttelse er en vigtig forudsætning for en fri presse. Kilder leverer informationer til journalister. Det kan være privatpersoner, personer med specialviden, ansatte på bestemte virksomheder eller institutioner. Kilder kan også stamme fra officielle…

 • koncept-tv2
  15. april 2012 · 0 Comments · Målgruppen

  Koncept-tv

  Koncept-tv er en betegnelse for tv-serier, ofte i fakta, der følger en bestemt programstruktur. Programstrukturen gentages fra program til program. Koncepter er ofte studiebaseret, værtsbåret og suppleret af kort tv-indslag produceret on location…

 • RESEARCH
  15. april 2012 · 0 Comments · Journalistisk metode

  Research

  Research handler om indsamling af viden og data. Hvis man vil arbejde professionelt som journalist skal researchen være systematisk og anvende metoder, der optimerer kvaliteten af researchen. Der er to variable, der altid…

 • breaking-news
  15. april 2012 · 0 Comments · En god historie

  En god historie

  En god historie har en begyndelse, en midte og en slutning. Historien skal indeholde drama, konflikt, et overraskende og interessant fænomen, en interessant person, som optræder med noget tankevækkende eller en regulær nyhed…

 • fotojournalist-zoomboom-dk
  14. april 2012 · 0 Comments · Journalistik

  Journalistik og fakta

  Journalistik og fakta handler om, hvordan journalister og dokumentarister forholder sig til produktion af levende billeder indenfor storgenren fakta. Journalistik er pr. definition fakta, men der er mange forskellige former for fakta. TV-avisen,…

 • maalgruppen-zoomboom-dk
  11. april 2012 · 0 Comments · Målgruppen

  Målgruppen

  Det er vigtigt at analysere målgruppens præferencer inden journalisten begynder produktion af tv. TV er den dyreste kommunikationsløsning, den mest tidskrævende og mest besværlige uanset om tv produceres til broadcast eller web. Derfor…

 • bare-det-var-mig zoomboom.dk
  3. april 2012 · 0 Comments · Målgruppen

  Bare det var mig

  Bare det var mig, eller godt det ikke er mig. Hvis journalisten kan fremkalde enten den ene eller den anden reaktion hos seeren er det godt. Seeren vil fascineres med en dramatisk historie,…

 • Berettermodellen-JK-zoomboom.dk
  3. april 2012 · 0 Comments · Berettermodellen

  Berettermodellen

  Berettermodellen er baseret på en klassisk dramamodel rettet imod fiktion, men berettermodellen kan bruges til organisering af faktaindhold i tv-indslag og film- og tv-dokumentarer. Uanset om indhold formidles i fiktion eller fakta, gælder…

 • velkommen
  30. marts 2012 · 0 Comments · Velkommen

  Velkommen til ZoomBoom.dk!

  Zoomboom.dk henvender sig til  studerende på medieuddannelser i Danmark.  Fra mediefag i gymnasieskolen, kommunikationsfag på handelsskoler og akademiuddannelser til bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne i journalistik, kommunikation, film og medievidenskab. ZoomBoom.dk tilbyder dig…

Nyeste

De 5 nyhedskriterier

De 5 nyhedskriterier stammer fra en tid, hvor der var relativt lille konkurrence mellem medievirksomhederne, længe før Internettet. Dengang dagblade, tv og radio leverede de allerfleste tilgængelige nyheder. De 5 nyhedskriterier gælder stadig…

Seertal på tv og web

Daglige seertal er vigtig information for beslutningstagere på alle tv-stationer og alle annoncører, som køber reklameplads på de kommercielle kanaler og på web-portaler i forbindelse med web-tv. Seertal bliver målt ved de såkaldte…

Billedeformater i fakta og fiktion

Begrebet billedeformater henviser til, hvordan et billede beskæres i kameraet, den såkaldte framing. Der skelnes mellem 4 forskellige almindelige billedeformater og 2 billedeformater, der anvendes relativt sjældent. De 4 almindelige billedeformater er totalbilledet, det halvtotale billede,…

Berettermodellen i fiktion

Berettermodellen (Kilde: Ola Olsson) er baseret på en klassisk dramamodel rettet imod fiktion. Berettermodellen eller Hollywoodmodellen viser, hvordan handling organiseres i relationen mellem tid og spænding, fra fiktionens begyndelse til fiktionens slutning. Berettermodellen…

Aktantmodellen i fiktion

Aktantmodellen Aktantmodellen (1) er sammen med berettermodellen et af de vigtigste dramaturgiske værktøjer,  når indhold skal organiseres i en fortælling. Hvis instruktøren ønsker at optimere seerens muligheder for at identificere sig med indholdet, skabe…

Fiktion

Fiktion er i modsætning til fakta konstrueret, iscenesat og det viste er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Den fiktive historie kan tage udgangspunkt i en virkelig hændelse, men den fiktive organisering og iscenesættelse…

Montageformer

Montageformerne beskriver, hvordan man klipper (monterer) visuelle forløb sammen i helheder og narrative forløb. Montageformerne beskriver primært forløbsæstetik i modsætning til enkeltbilledeæstetik, der beskriver det enkelte billedes komposition og stiludtryk. Montageformerne er første…

Shot, scene, sequence

Al typer af fakta og fiktion er opbygget af følgende visuelle dele: Shot, scene, sequence 1) Et shot, på dansk, en indstilling: Et shot, eller en indstilling, defineres som en række sammenhængende billeder…

set up og pay off

Et set-up er i filmsammenhæng beskrivelsen af et handlingselement, der sammen med et pay off skaber handlingsmæssig logik. Tidligt i handlingen lægges op til, at noget skal ske (set-up), der senere forløses dramatisk…

Manipulation_zoomboom_dk

Manipulation

Manipulation er et  sjældent fænomen, når det handler om tv-journalistik. Begrebet manipulation anvendes ofte , når politikere og medvirkende føler sig fejlciteret eller når journalister begår forskellige typer af alvorlige fejl. Men der…

Besøg zoomboom.dk s litteraturliste

Litteraturliste

Litteraturliste Bøger Litteratur, der er udsolgt fra forlaget er markeret med (U) Niveau: Gymnasieniveau, Mediefag B og C. Fokus: Per Katz & Henrik Poulsen.2. udgave. ISBN: 9788702008807.Gyldendal 2002 Levende billeder – Grundbog i Mediefag: Mimi Olsen, Erik…

Om flow i en tv-produktion, - læs på zoomboom-dk

Flow

Begrebet flow bruges i en forskellige sammenhænge, når det handler om tv og tv-journalistik. Flow refererer til en tilstand, hvor der opleves sammenhæng, logik og orden og ofte fremdrift. Det kan være programmæssigt…

© 2014 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress